บทความ

เดซิเบล (Decibel – dB)

ในงานที่เกี่ยวกับเสียงเรามักจะได้ยินชื่อหน่วยเดซิเบลเป็นประจำ จนทำให้หลายคนเข้าใจไปว่า “เดซิเบล” เป็นหน่วยวัดความดังเสียง

เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ! อ่านเพิ่มเติม “เดซิเบล (Decibel – dB)”

Reverberation Time คืออะไร

การสร้างหรือปรับปรุงทางอคูสติกของ ห้องประชุม/คอนเสิร์ตฮอล/คอนเฟอเรนซ์ฮอล หรือพื้นที่สาธารณะบางประเภทเช่นสนามกีฬา ชานชาลารถไฟ มักจะมีข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ระบุว่าห้องนี้หรือพื้นที่นี้เมื่อปรับปรุงแล้วจะต้องมีค่าเวลารีเวอเบอเรชัน (Reverberation Time – T60/RT60) อยู่ภายในกรอบเท่านั้นเท่านี้วินาที คนที่อยู่นอกสายงานทางอคูสติกอาจสงสัยว่า Reverberation Time นี้คืออะไร บทความนี้จะแนะนำเรื่อง Reverberation Time โดยสังเขป อ่านเพิ่มเติม “Reverberation Time คืออะไร”