เกี่ยวกับเรา

By Trevor Cox (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
สมาคมอคูสติกและศาสตร์การสั่นสะเทือนเป็นที่รวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักอคูสติกและคนที่ทำงานด้านเสียง และการสั่นสะเทือน เพื่อพบปะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ซึ่งกันและกันและร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านอคูสติกสู่สังคม

Acoustics and Vibration Society of Thailand is a place for scientists, engineers, acousticians and anyone who works with sound and vibration to share their expereinces and knowledge to each other and to the public.