เดซิเบล (Decibel – dB)

ในงานที่เกี่ยวกับเสียงเรามักจะได้ยินชื่อหน่วยเดซิเบลเป็นประจำ จนทำให้หลายคนเข้าใจไปว่า “เดซิเบล” เป็นหน่วยวัดความดังเสียง

เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ! อ่านเพิ่มเติม “เดซิเบล (Decibel – dB)”